Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Zo werkt het met Talent4Food

 

Talent4Food is een samenwerkingsverband van bedrijven in de voedings-middelenindustrie in Oost-Nederland. De bedrijven streven door middel van Talent4Food naar instroom van goed gekwalificeerde medewerkers voor hun sector. Talent4Food richt zich daarbij op mensen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Werkplein Twente, die partner is in dit project.

Hoe werkt dit?

De deelnemende bedrijven maken hun vacatures bekend bij Talent4Food. Het gaat vooral om vacatures in productie- en logistieke functies. Talent4Food zoekt -samen met de regionale werkpleinen- naar kandidaten die bereid zijn een opleiding te volgen voor de voedingsmiddelenindustrie en die passen bij het bedrijf die de opleidingsplek aanbiedt. Als er een match is dan krijg je een tijdelijk contract aangeboden door het bedrijf zelf of word je door Talent4Food gedetacheerd bij het bedrijf. Het uiteindelijke doel is natuurlijk altijd een goed opgeleide medewerker met een daarbij behorend vast contract. De BBL-opleiding wordt verzorgd door AOC Oost in Almelo, samen met andere partijen.

De opleiding?

Op vier momenten per jaar kun je instromen in de BBL-opleiding, mbo niveau 2 Voedingsoperator. De opleiding duurt in totaliteit twee jaar. De theorie- en praktijklessen worden gegeven in Almelo bij AOC Oost en vinden eens per twee weken plaats. Daarnaast voer je tijdens je werk praktijkopdrachten uit en aan het eind van de opleiding dien je je zogenaamde Proeve Van Bekwaamheid met goed gevolg af te sluiten. 

Wil je een kijkje nemen in een voedingsmiddelenbedrijf?

Klik hier voor de site 'Hoe maak je het' waar filmpjes zijn te zien van o.a. Zwanenberg

Klik hier voor een filmpje over Zuivelhoeve

Klik hier voor een filmpje over Huuskes